Časopis Harmonikář

V Praze dne 1. července 1934 se na titulní stránce nového měsíčníku Harmonikář psalo: Vzhledem k tomu, že harmonika těší se dnes veliké oblibě značné části obecenstva, chceme naše příznivce vydáváním vlastního časopisu uvésti do tajů harmoniky.

harmonikar-zahlavi

Stejně jako dnes se tehdejším zájemcům honily hlavou všelijaké otázky a pochybnosti, které se vlastně vůbec neliší od těch našich dnešních. Přečtěte si dotazy z rubriky Poradna a posuďte sami:

Naučím se hráti na harmoniku?

Dotazy tyto dochází denně ze všech různých vrstev zájemců. Otázka tato je dosti důležitou. Nejvíce dotazů přijde: „Za jak dlouho?“

Přes značnou zkušenost moji v oboru neuspokojím snad některé tazatele mojí odpovědí. Předně u laika nehudebníka v prvé řadě dobrý sluch, vytrvalost, neboť čím více času věnuje se učení, tím lepší pak jsou výsledky. Kdo může vydržeti si učitele pro sebe sama, jest daleka významnější, než cvičiti bez not. Ozbrojte se, prosím, pevnou vůlí a zanechte podceňování sebe sama. Přistupte za členy do Svazu a tím i kursu, kde svědomitě teoreticky i prakticky vyučují odborní učitelé. Vždy v úterý a v pátek od 3 hod. do 7 hod. odp. v upravné místnosti restaurace „u Pavlíčků“, Praha II., Palackého ul. Zde též jedinečná škola pro chromatiku, jakož i jiné upravné hudebniny autorem Fr. Nejtkem k dostání.

Jaké harmoniky doporučujeme vašim dětem?

Záleží v řadě prvé přesvědčiti se o schopnosti dítěte, dále o fysické zdatnosti pro nástroj volený. […] Volte vždy nástroje dokonalejší, proti nějakým galanterním hračkám. Dnešní vymoženost ve výrobě přináší nám takové výhody, že šestileté dítě může již cvičiti na takovém nástroji, aniž pocítilo by fysické únavy.

 

 

O dalších tajemstvích harmonikářského umění, nelítostných harmonikářských kláních a jejich vítězích a poražených, slavných průkopnících harmonikářského spolkaření v Československu, zase někdy příště v „historickém okénku“!

V archivu pro vás pátral Pavel Kreisinger
Článek připravila Háta Kreisinger Komňacká
Publikováno 9. 10. 2013