Dudák

Ideální akustika v sále v Mnichově Hradišti mě inspirovala k zařazení písně Dudák do programu závěrečného koncertu. Jedná se o píseň harmonicky velice jednoduchou, vychází ze starého melodického základu – tak aby mohla být použita tzv. dudácká kvinta.

 

Není to v dnešním využití akordeonu (už název napovídá, že tento nástroj preferuje užívání rozmanitého akordického doprovodu – když už máme celý akord pod jedním „knoflíkem“) zcela běžné, ale byla to výzva, a tak jsme se jí jako seskupení čtyř harmonik “ Vocaď pocaď“ rádi zhostili.

Díky jednoduchému základu se nám podařilo zacílit na rytmické sladění a využití měchu (i dudy mají měch), vyzkoušeli jsme si prostor pro improvizaci a zapojili jsme i publikum.

 

O tom, že má tato píseň magický účinek, vím ze svých muzikoterapeutických zkušeností, a tak jsem byla zvědavá, zda jsou i harmonikáři „srdcaři“. Jestli dokáží v závěrečném kánonu po určitou dobu, než se barvy hlasů skutečně sladí a propojí a než se běžný poslech zaměří i na vnímání celku, naplno rytmicky zpívat a zároveň i naslouchat. Zda každý svým hlasem dokážeme přispět k rozezpívání celku a prostoru.

Harmonikáři, můžete to také vyzkoušet se svým publikem. Zpívá se poslední sloka – Až se já vínečka nabumbám, potom vám na dudy zadudám, potom vám na dudy zadudám.

Pomalá učební nahrávka

Nepoužívám akordy, ale držím bas „a“ a dalším basem „e“ dohrávám čtvrťové a dvě osminy. Basové tóny tvoří kvintu. Po poslechu jsem zjistila, že v tomto pomalém tempu rytmus postupně spadává do tzv. moravských velkých triol s prodlouženou první notou. Nechala jsem to tak, protože ve výsledném tempu vlastně o cítění tohoto rytmu jde.

Živá nahrávka v tempu

Druhá nahrávka je na akordeon standardně naladěný, můžete s ní trénovat píseň ve výsledném tempu a rytmickém cítění.

Nahrávka v lazení 432 Hz

Třetí nahrávka je bonus – můžete posoudit, jak zní trochu jinak naladěný akordeon (432 Hz) – po zpěvu s ním mě nebolí v krku :-)

O tom, zda se na kurzu v Mnichově Hradišti píseň podařila, nechám rozhodnout účastníky kurzu. Ale Jindrova výzva k napsání článku o písni – a to už je čest, když si některá píseň zaslouží článek, pro mě byla důležitou zpětnou vazbou…

 

Rozezpívávejme, zpívejme, zněme, ať jsme!

autorka článku | Katka Paclíková
publikováno 18 . 12. 2016